AVG-oplossing voor de hele sector: Privacy Gedragscode

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Bij veel bedrijven geeft dit stress. Is het beleid op orde? Waar te beginnen? Hoe zorg ik dat mijn personeel zich aan de regels houdt?

 

Ook in de haven waren er vragen. Dezelfde vragen. Alle havenbedrijven die ISPS-gecertificeerd zijn en/of een AEO-vergunning hebben, hebben een uitdaging in hun toegangscontrolebeleid nu de AVG eisen stelt en verplichtingen oplegt.

 

Op initiatief van een dozijn havenbedrijven heeft Port Privacy van Deltalinqs de opdracht gekregen om met een oplossing te komen. Een collectieve oplossing. Een oplossing in de vorm van een Privacy Gedragscode voor de hele sector.

 

De AVG stimuleert het opstellen van dergelijke codes. Het geeft op een concrete manier inhoud en vorm aan de abstracte privacyregels uit Europa. Er wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van de bedrijven die er aan meedoen.

 

Inmiddels is de gedragscode voor de sector van ISPS/AEO-bedrijven bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend. Zo weet ieder bedrijf wat er moet gebeuren om aan de AVG te voldoen zonder de verplichtingen uit de ISPS of de AEO te schenden.

 

Heeft u vragen over deze ‘ISPS/AEO Privacy Gedragscode’ of vertegenwoordigt u een groep bedrijven met collectieve AVG-uitdagingen? Neem contact op met Port Privacy.