AP: ‘ADM-controles in de haven niet toegestaan’

 

Onlangs heeft Port Privacy namens een aantal ISPS/AEO-bedrijven een data protection impact assessment (DPIA) voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over controles op grensoverschrijdend gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM-controles). Helaas heeft de AP geadviseerd geen ADM-controles te verrichten.

 

In het kort komt het er op neer dat de AP het belang van veiligheid inziet, maar in de wet geen aanknopingspunt heeft gevonden om een uitzondering te maken op het verbod om gezondheidsgegevens te verwerken. De AP ziet een wetswijziging als de aangewezen weg om ADM-controles en daarmee een veiligere haven mogelijk te maken.

 

Port Privacy en haar opdrachtgevers beraden zich op volgende stappen. Stay tuned. Wordt vervolgd.