Training & Awareness

Training & Awareness

 

Overal in de organisatie worden persoonsgegevens verwerkt. Iedere medewerker die persoonsgegevens verwerkt, zou dus op de hoogte moeten zijn van de privacy regels. Het is goed om uw personeel bewust te maken en te blijven trainen. Iedereen moet weten wat moet en wat niet mag.

 

Port Privacy heeft een ruime ervaring met het geven van presentaties, kennissessies en het verzorgen van maatwerk trainingen. De sessies worden specifiek voor uw organisatie samengesteld zodat ‘de privacy’ wordt geïntegreerd in uw dagelijkse bedrijfsvoering. De hoofdonderwerpen zijn uiteraard:

 

AVG & ISPS

AVG & Security

AVG & camerabeleid

AVG & biometrie

 

 

Sessie inplannen

Wordt bewust van privacy