Gedragscodes

Een privacy gedragscode brengt een oplossing voor de hele sector.

 

De Europese privacyregels hebben een grote impact op de bedrijfsvoering. Is het beleid op orde? Waar te beginnen? Hoe zorg ik dat mijn personeel zich houdt aan de regels? In een sector leven vaak dezelfde vragen. Een privacy gedragscode kan dan de oplossing zijn.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stimuleert het opstellen van dergelijke codes. Het geeft handen en voeten aan de abstracte regels waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van de sector.

 

Port Privacy heeft ervaring met het opstellen van gedragscodes, bijvoorbeeld ten behoeve van het toegangsbeleid van havenbedrijven en de spelregels voor het kunnen uitvoeren van controles op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM-controles). Deelnemers aan deze codes zijn compliant aan ISPS, AEO èn de AVG.

 

 

Meer informatie

Een oplossing voor de hele sector