Veiligheid & Privacy

Veiligheid en privacy gaan wèl goed samen.

 

Bij uitvoering van het beveiligings- en veiligheidsbeleid worden vaak veel persoonsgegevens verwerkt. Beveiligingscamera’s leggen mensen en hun persoonsgegevens vast en bij de receptie wordt uw naam genoteerd. De privacy van uw werknemers en bezoekers dient ten alle tijden te worden beschermd.

 

Port Privacy heeft ruime ervaring met de spanning tussen ‘veiligheid’ en ‘privacy’. Onder het motto ‘privacy is geen showstopper’ worden de organisatie, systemen en processen onder de loep genomen om tot maatwerk te komen waarbij niet wordt ingeboet op het veiligheidsbelang maar wel wordt voldaan aan de eisen van de AVG.

 

 

Even sparren?

Privacy is geen showstopper