Update privacy gedragscodes voor ISPS-bedrijven

 

Voor de sector van ISPS-bedrijven heeft Port Privacy twee gedragscodes ter goedkeuring ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het gaat om:

 

  • de privacy gedragscode voor het toegangsbeleid: deze gedragscode integreert de ISPS en de AVG zodat aan alle regelgeving wordt voldaan
  • de privacy gedragscode voor ADM-controles: de gedragscode rechtvaardigt de controles op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen.

 

Gedragscode Toegangsbeleid

 

De AP heeft ons inmiddels laten weten dat we aan alle formele eisen voldoen. In november verwachten we van de AP de inhoudelijke vragen te ontvangen. Zodra we die hebben beantwoord, komen we naar verwachting in de afrondende fase. Wij durven te hopen op een goedgekeurde gedragscode voor het toegangsbeleid van alle Nederlandse ISPS-bedrijven in Q1 van 2021, maar blijf ons volgen 😉

 

Gedragscode ADM-controles

 

Zoals bekend, is de AP van mening dat ADM-controles altijd in strijd zijn met de AVG zo lang er geen expliciete wet is die dat rechtvaardigt. Zoals ook bekend mag zijn, is Port Privacy het hier niet mee eens. Omdat een juridische strijd werd voorzien, is de ADM-code losgekoppeld van de algemene code voor het toegangsbeleid.

 

Echter, op verzoek van de AP en in overleg met de werkgroep waar de gedragscodes mee zijn opgesteld, is besloten om de procedure bij de AP voorlopig in de koelkast te parkeren.

 

De reden hiervoor is dat politiek Den Haag, eindelijk maar concreter dan ooit, het plan heeft om voor de zo gewenste expliciete wetgeving te gaan zorgen. De hoop en verwachting is dat deze wettelijke basis voor ADM-controles ergens in 2021 het levenslicht ziet en dat de gedragscode vervolgens vlot en zonder juridische strijd, kan worden goedgekeurd; maar blijf ons volgen 😉

 

Stay safe. Stay healthy. Stay tuned.