De AP neemt (nog steeds) geen besluit over ADM-controles

 

De AP neemt geen besluit. Nog niet. Dat gaat veranderen, maar dat duurt weer wat langer.

 

Zoals bekend, liep er een bezwaarschriftprocedure tegen het negatieve advies van de AP met betrekking tot ADM-controles (zie eerdere blogs over de verplichte DPIA en voorafgaande raadpleging bij de AP). Helaas heeft de AP besloten dat het (toch) niet mogelijk is om tegen het advies bezwaar te maken (eerder leek het daar namelijk wel even op). De AP is dus niet ingegaan op de inhoud van ons bezwaarschrift.

 

Uiteraard is dit teleurstellend, maar, al vergt het een lange adem; we geven de strijd niet op. We proberen zo spoedig mogelijk de destijds opgestelde gedragscode voor ADM-controles aan te passen aan de Europese Guidelines uit juni 2019 en in te dienen bij de AP. Daar komt t.z.t. wel een 'echt' besluit op en daartegen is wel bezwaar te maken. Indien nodig, want de AP zou natuurlijk van mening kunnen veranderen...

 

Stay tuned!

 

 

 

Overzicht

20 november 2018 Verplichte DPIA over ADM-controles conform AVG ter voorafgaande raadpleging voorgelegd aan de AP
11 maart 2019 AP adviseert negatief
4 april 2019 Vraag aan AP: Kan het advies worden aangemerkt als een besluit zodat bezwaar kan worden gemaakt?
8 april 2019 Antwoord AP: Het advies is geen besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt, maar als u het niet eens bent met het advies, dan kunt u dat kenbaar maken aan de AP. Onze afdeling bezwaar beoordeelt dan of uw reactie kan worden behandeld als bezwaarschrift
15 april 2019 Pro forma bezwaar gemaakt met daarbij het verzoek om eerst duidelijk te maken of bezwaar maken mogelijk is
24 april 2019 Formele ontvangstbevestiging met de opmerking dat het mogelijk is om het pro forma bezwaar aan te vullen
6 mei 2019 Pro forma bezwaar aangevuld met inhoudelijke argumenten (de aanvullende gronden)
23 juli 2019 Bericht van de AP dat een advies geen besluit is en daartegen geen bezwaar kan worden gemaakt