Waarom aansluiten bij een privacy gedragscode van meerwaarde is

 

De medewerkers van Port Privacy hebben de afgelopen maanden, samen met de leden van verschillende werkgroepen, hard gewerkt aan het opstellen van sector brede privacy gedragscodes.

 

De eerste privacy gedragscode ziet op het toegangsverleningsbeleid van ISPS/AEO gecertificeerde bedrijven. De tweede privacy gedragscode ziet op de controles op alcohol, drugs en medicijnen als onderdeel van datzelfde toegangsverleningsbeleid. Beide codes zijn ter consultatie aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In juli vindt de tweede informele consultatie ronde plaats.

 

Een derde privacy gedragscode is in de maak. De Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS) heeft de waarde van een eigen privacy gedragscode onderkent. Ook voor deze sector zal Port Privacy een gedragscode ontwikkelen.

 

Een gedragscode houdt rekening met de specifieke kenmerken en behoeften van de sector. Het biedt een concretisering van de abstracte privacy wetgeving en een concreet handvat voor bedrijven om een goede invulling te kunnen geven aan de AVG. Bovendien wordt aansluiting bij een goedgekeurde gedragscode geregistreerd en duidt dit voor de Autoriteit Persoonsgegevens op compliance aan de AVG.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft op haar eigen website meer informatie over de waarde, het goedkeuringsproces en de voorwaarden die zij stellen aan een goedgekeurde privacy gedragscode. Het geeft een goed beeld waarom aansluiten bij een privacy gedragscode voor bedrijven van meerwaarde kan zijn. Wij verwijzen u graag naar deze link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#news